AKTUALNOŚCI    GDZIE DZIAŁAMY    DLA RODZICÓW    KONTAKT     facebook
programiki.3-2-1.pl
Menu
Zmienne

Wyjaśnię Ci teraz czym są typy zmiennych, jaka jest ich rola w programie i których typów zmiennych będziemy używać.

W każdym programie definiujemy, co chcemy uzyskać. Możemy otrzymać na ekranie liczbę, zdanie, czy inne znaki specjalne, lub wszystko razem. Komputer jednak musi wiedzieć jakie operacje przeprowadzić aby wyrzucić na ekran wykonane zadanie w odpowiedniej formie.

Zmienne, które będziemy wykorzystywać to będą przede wszystkim:
char - czyli łańcuch znaków. Wszystko to, co wpiszesz, niezależnie czy jest to liczba, litera czy znak specjalny.
int - liczba całkowita (z angielskiego integer)
float -liczba rzeczywista

Na tym etapie wymieniam tylko trzy, bo w pierwszych programach będziemy właśnie z nich korzystać.

Jak już możesz zauważyłeś zmienna int pojawiła się już w naszym poprzednim programie. Nie należy jednak tego mylić. W poprzednim programie definiowaliśmy całe ciało, a tutaj mówimy o poszczególnych zmiennych(czyt: nie zawracaj sobie teraz tym głowy)

Ważnym etapem jest deklaracja zmiennych. Co to oznacza? Jest to nazwanie danej zmiennej. Powiedzmy chcemy mieć łańcuch znakowy nazwany "lancuch" o maksymalnej długości znakow 30. Wpisujemy zatem:

char lancuch[30];

I nasz łańcuch jest zadeklarowany. Możemy także deklarować zmienne liczbowe i przypisywać im wartości początkowe. Poniżej przedstawiono deklarację i inicjalizację(przypisanie wartości początkowej) liczby całkowitej

int a = 1;

Ale mogliśmy to zrobić także w następujący sposób:

int a;
a = 1;

To tyle, jeżeli chodzi o wstęp do typów zmiennych. Zobaczysz, że pisząc programy będziesz wszystkiego uczył się na bieżąco a wybór typów zmiennych będzie następował w Twojej głowie automatycznie.

Darmowy hosting
Copyright by www.d4u.glt.pl