AKTUALNOŚCI    GDZIE DZIAŁAMY    DLA RODZICÓW    KONTAKT     facebook
programiki.3-2-1.pl
Menu
Twój pierwszy program

Jeżeli już zainstalowałeś poprawnie DevC++, możesz zacząc pisanie swojego pierwszego programu

Po otworzeniu DevC++ wyskoczy Ci okienko ze wskazówkami. Możesz je oczywiście czytać, ale nie bój się, jak tego nie zrobisz, nic złego Cię nie spotka. Zamkniesz okienko ze wskazówką i możesz otworzyć własny plik.

Kliknij Plik -> Nowy -> Plik źródłowy tak jak na poniższym rysunku.

ppr

Wyświetliła się nowa karta. Aby zacząć wpisywać komendy, musimy wprowadzić odpowiednie biblioteki. Najprościej, jeżeli chcesz skorzystać z jakiejś funkcji, czyli działania, które wykona komputer, należy najpierw dodać bibliotekę, która zawsze będzie poprzedzona wyrażeniem #include (z angielskiego włączać, zaliczać). Jest wiele dostępnych bibliotek, my będziemy wykorzystywać jedynie parę z nich. Będą to

math - czyli operacje matematyczne, wszystko to, co trzeba będzie policzyć, bedzie musiało zawierać tą bibliotekę
stdio - czyli rozmowa z komputerem, biblioteka ta obsługuje operacje klawiatury i ekranu
stdlib - dotyczy pamięci i typów danych.
string - zarządzanie łańcuchami znakowymi
time - zarządzanie czasem

Może teraz brzmi to nieciekawie, a ja obiecywałam, że będzie bez zbędnych haseł;) Spokojnie, jeżeli nawet narazie nic Ci to nie mówi, będziesz wiedział, gdzie szukać nazwy biblioteki, jak już będziesz pisał zaawansowany program. Poza tym, biblioteki są zakończone symbolem .h lub jest dopisywane c przed nazwą. Różnice te powodowane są faktem, że język C++ dziedziczy po swoim mniej rozbudowanym starszym bracie - języku C.

Uwaga!

Zarówno w tej części jak i kolejnych, nie będę wstawiała całego kodu. Chcę, abyś wpisywał kolejne komendy, a dla sprawdzenia, czy dobrze napisałeś program będę wklejała obrazek z poprawnie wykowanym programem

No to przejdźmy do działania. Wprowadźmy bibliotekę wpisując

#include<stdio.h>

Klikamy Enter i kursor przenosi nas linijkę niżej. Zacznijmy teraz główną treść naszego programu. Aby ją wspisać musimy utworzyć dla niej odpowiednie miejsce. Wpisujemy

int main ()

i otwieramy nawias klamerkowy {}, w którym będzie główna treść. Teraz, wewnątrz nawiasu klamerkowego wpisujemy naszą komendę. Przyjęło się, że pierwszy program nowego programisty jest przywitaniem ze światem, zatem chcemy, aby na naszym ekranie pojawił się napis "Hello World". Zrobimy to za pomocą funkcji printf, która wyświetla zadaną treść. Wpiszmy zatem

printf("Hello World!");

Cały szablon należy zapamiętać, bo tak będziemy wyświetlać to, co chcemy uzyskać. Zatem piszemy printf otwieramy nawias okrągły () a w środku nawiasu, w cudzysłowie wpisujemy treść. Wszystko kończymy średnikiem ; i tak kończyć będziemy wszystkie polecenia w C++. Teraz użyjemy funkcji

getchar();

która powoduje oczekiwanie, aż użytkownik wciśnie klawisz Enter. Teraz należy jeszcze wpisać, co funkcja ma zwrócić. Ponieważ zaczęliśmy od main, nasza funkcja musi zwrócić zero, dlatego piszemy dalej(po wskoczeniu do kolejnej linijki)

return 0;

I to jest wszystko, co wpisujemy do treści. Twój kod powinien wyglądać jak na rysunku poniżej.

kod1

Chcąc teraz uruchomić nasz program, klikamy na zakładkę Uruchom -> Kompiluj i uruchom. Trzeba będzie zapisać nasz program. Moją propozycją jest utworzenie osobnego folderu, w którym będziesz zapisywał swoje programy. Kompilacja to wczytywanie kodu źródłowego, czyli tego, co przed chwilą napisałeś. Po zapisaniu i uruchomieniu, wyświetli się okno, które zniknie po wciśnięciu klawisza Enter

kod2

Brawo! Właśnie napisałeś swój pierwszy program!

Darmowy hosting
Copyright by www.d4u.glt.pl